เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620003 HR-RM MEMO-003/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานสำหรับสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26/04/2019 2,533,225.00 Download
620004 ICT19-RH003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา ระบบ SAP ระยะเวลา 6 เดือน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/06/2019 3,043,160.25 Download
620005 ICT19-AL002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ E-Expense การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30/04/2019 800,000.00 Download
620006 ICT19-PH006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Network พร้อมบริการบำรุงรักษา 3 ปี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/06/2019 883,539.66 Download