เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620007 ICT19-PH007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ TALENTO ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/07/2019 1,275,226.00 Download