เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620003 HR-RM MEMO-003/2562 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานสำหรับสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26/04/2019 2,533,225.00 Download