เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
600177 PRS-C2017-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาการจ้างบริหารพนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/01/2018 14,260,000.00 Download
600178 PRM-C2017-001 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด จัดหาบริการด้านการทำบัญชี ภาษี และด้านกฎหมาย รวมไปถึงด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/01/2018 480,000.00 Download
600179 PRM-C2017-002 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาบริการด้านการทำบัญชี เงินเดือน ภาษีอากร กฎหมาย การจัดเก็บข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/01/2018 3,600,000.00 Download