เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610054 TRG031/2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร (ไพน์เฮิร์สท) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26/11/2018 311,370.00 Download
610055 ICT18-EN001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30/11/2018 687,653.33 Download
610055 ICT18-EN001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30/11/2018 687,653.33 Download
610056 ICT18-PA014 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ PTTRM Portal Intranet (SharePoint 2016) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/11/2018 2,284,450.00 Download