เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610002 ICT18-PA002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Other Income and Promotion (OIP) ประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/03/2018 246,100.00 Download