เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610007 ICT18-VS001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ระบบ ส่งข้อเสนอ Online การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/05/2018 106,465.00 Download
610010 ICT18-WK001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one จำนวน 100 เครื่อง สำหรับสำนักงานใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 06/06/2018 7,794,650.00 Download
610014 HR-ADMIN-MEMO-047-2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการคลังจัดเก็บเอกสาร ประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/06/2018 3,120,000.00 Download
610017 HR-ADMIN-MEMO-046-2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ให้สถานที่ออกกำลังกาย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 14/05/2018 196,680.00 Download
610020 HR-RM MEMO-057/2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาวิทยากรอบรมหลักสูตร Together We Grow ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/05/2018 256,800.00 Download