เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
600041 QSHE 2560/002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาของรางวัลเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 07/04/2017 225,200.00 Download
600045 RM201703-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำแข็ง ในลักษณะซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเมื่อชำรุดในรูปแบบเหมาจ่าย ระยะเวลา 2 ปี สำหรับสถานีบริการน้ำมัน PTTRM 78 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/03/2017 1,894,464.00 Download
600048 ENG-201703-009 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันใหม่ สาขา ชลบุรี – พนัสนิคม 3 งานก่อสร้าง 10/04/2017 59,840,521.63 Download
600049 ENG-201703-006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางาน Jiffy Reimage กลุ่มที่ 1 จำนวน 7 สถานี งานก่อสร้าง 24/03/2017 23,929,801.17 Download
600051 ENG-201603-010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ งานก่อสร้าง 28/03/2017 54,160,186.85 Download
600053 ENG-201703-007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาติดตั้งระบบและอุปกรณ์ HVAC สำหรับร้านจิฟฟี่ในโครงการ Jiffy Reimage จำนวน 30 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31/03/2017 24,881,700.00 Download
600054 ENG-201703-012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งเครื่อง POS จำนวน 61 สถานี งานก่อสร้าง 28/03/2017 17,143,351.40 Download
600055 ENG-201703-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหา ผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาฉะเชิงเทรา – บางปะกง 3 งานก่อสร้าง 28/03/2017 59,040,765.00 Download
600055 ENG-201703-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหา ผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาฉะเชิงเทรา – บางปะกง 3 งานก่อสร้าง 28/03/2017 59,040,765.00 Download
600057 ICT17-PP001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Repair and Maintenance System (RMMS) ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/03/2017 105,000.00 Download
600058 OPS_Jiffy&Joy Bags บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาพัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มถุงหูหิ้วและถุงใส่อาหาร สำหรับสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/03/2017 13,625,500.00 Download
600059 ENG-201703-014 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมัน กลุ่ม 1 จำนวน 43 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/03/2017 4,550,000.00 Download
600060 HR-ADMIN-PR-001-2560 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งเอกสารให้กับสถานีบริการน้ำมัน ปี 2560 -2563 ระยะเวลา 3 ปี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/04/2017 2,095,920.00 Download
600062 ENG-201703-016 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการเตรียมการก่อนการก่อสร้างและลงเข็มโครงสร้างหลักสถานี นครปฐม-ลำพญา 3 งานก่อสร้าง 04/04/2017 2,400,000.00 Download
600063 ENG-2017-017 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการเตรียมการก่อนการก่อสร้างและลงเข็มโครงสร้างหลัก สถานี สิงห์บุรี กม.90 งานก่อสร้าง 04/04/2017 4,849,135.00 Download
600064 ICT17-VS001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมนำส่งข้อมูลของร้าน Amazon Cafe การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 31/03/2017 273,000.00 Download
600065 ENG-201703-018 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ สถานี เชียงใหม่ – สันทราย งานก่อสร้าง 10/04/2017 59,345,802.79 Download
600066 ENG-201703-019 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ สถานี นครปฐม-ลำพญา 3 งานก่อสร้าง 20/04/2017 59,987,708.35 Download
600067 ICT17-VS002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาระบบ Light Oil Supply and Transport (LSTS) การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 24/04/2017 1,200,000.00 Download
600068 LG001/2017 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้รับจ้างให้บริการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังสาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/04/2017 230,000,000.00 Download
600069 ENG-201704-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาผลิตและติดตั้งชั้นวางสินค้าสำหรับร้าน Jiffy และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสัญญา Unit Rate การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/04/2017 21,770,786.70 Download
600070 ENG-201704-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ สถานี สิงห์บุรี ก.ม.90 งานก่อสร้าง 20/04/2017 59,365,168.27 Download
600072 ENG-201704-004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งร้านอาหาร Jiffy Kitchen และร้านCafe Amazon สาขาอาคารชินวัตร 3 งานก่อสร้าง 19/04/2017 1,561,915.85 Download
600073 ENG-201704-003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมารื้อถอนสถานีบริการน้ำมัน นนทบุรี รัตนาธิเบศร์1 งานก่อสร้าง 20/04/2017 1,359,946.34 Download
600074 ICT17-WK005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 70 เครื่อง ประจำปี 2560 ระยะเวลา 48 เดือน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/04/2017 4,058,880.00 Download
600075 HR-ADMIN-PR-002-2560 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหารถยนต์แบบลิสซิ่ง จำนวน 27 คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/05/2017 22,680,660.36 Download
600076 OPS_Straw_2017 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาพัสดุสิ้นเปลือง หลอดตรงสีขาวห่อพลาสติกใส ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05/05/2017 3,146,000.00 Download
600078 ENG-201704-008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาถังน้ำมันใต้ดินสำหรับสถานีบริการน้ำมัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/04/2017 5,352,320.00 Download
600079 RM 201704-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ สำหรับ Jiffy และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุสัญญา 3 เดือน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/04/2017 1,250,000.00 Download
600080 ENG-201704-006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานเปลี่ยนแผ่นป้ายและหลอดไฟ LED ที่ PTT Logo บนขอบหลังคา Canopy และ หลอดไฟ LED ในป้ายราคาน้ำมัน จำนวน 50 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/04/2017 4,750,912.50 Download
600081 ENG-201704-005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานีบริการน้ำมันและร้านจิ๊ฟฟี่ทดแทนระบบเดิม จำนวน 51 สถานีในรูปแบบสัญญาผ่อนชำระ 36 งวด งานก่อสร้าง 12/05/2017 58,911,000.00 Download
600082 ENG-201704-007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้รับเหมางานเปลี่ยนอุปกรณ์น้ำมันในโครงการ Tank Optimization สำหรับสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 15 สาขา งานก่อสร้าง 27/04/2017 1,194,714.00 Download
600083 ENG-201704-010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาตู้จ่ายน้ำมัน สำหรับสถานีบริการน้ำมัน 9 สาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11/05/2017 19,081,128.00 Download
600084 ENG-201704-009 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหา ผู้รับเหมางานออกแบบปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันจำนวน 4 สถานี การจ้างออกแบบ 28/04/2017 1,935,000.00 Download
600086 ENG-201704-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหา “ผู้รับเหมาดำเนินการเตรียมการก่อนการก่อสร้างและลงเข็มโครงสร้างหลัก สถานี ชลบุรี-ทล.36” งานก่อสร้าง 28/04/2017 3,564,838.75 Download
600087 ICT17-FT005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Retail Automation (RAS) ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/05/2017 52,683,880.00 Download
600090 RM201704-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานเช่าเครื่องปั่นไฟ สาขา ชลบุรี-พัทยา (กลาง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 09/05/2017 270,000.00 Download
600093 ENG-201705-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานสูบน้ำมันและเปลี่ยนป้ายสัญญลักษณ์ในโครงการ Tank Optimization สำหรับสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 15 สาขา งานก่อสร้าง 11/05/2017 3,696,029.00 Download
600094 ENG-201705-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับสถานีบริการน้ำมัน สาขา ชลบุรี-พทยา (กลาง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 09/05/2017 454,500.00 Download
600095 Food A17 PR004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด อนุมัติใช้งบลงทุนโครงการและคำขอจัดซื้อร้าน Amazon สาขา ขอนแก่น มะลิวัลย์ 1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/05/2017 600,000.00 Download
600096 ENG-201705-003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับจ้างควบคุมงาน สำหรับโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันและตกแต่งร้านจิฟฟี่ จำนวน 8 สถานี การจ้างที่ปรึกษา 15/05/2017 1,881,489.80 Download
600097 ICT17-PS004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับโครงการ SAP ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/05/2017 564,000.00 Download
600099 ENG-201705-006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาชลบุรี-บายพาส 4 งานก่อสร้าง 16/05/2017 59,566,046.07 Download
600100 ENG-201705-004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานเดิมเพื่อส่งมอบให้เจ้าของพื้นที่ตามสัญญา งานก่อสร้าง 17/05/2017 609,437.40 Download
600101 ICT17-PS003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานในสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/05/2017 432,000.00 Download
600102 RM-201705-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงทั่วไป หมวดงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอบ 120 วัน อายุสัญญา 2 ปี สำหรับสถานีบริการน้ำมันจำนวน 153 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 23/05/2017 8,240,100.00 Download
600103 ENG-201705-007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาตรวจสอบถังน้ำมัน T-100, T-200 สำหรับคลังน้ำมันสระบุรี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/05/2017 4,850,000.00 Download
600104 RM-201705-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาสำหรับงานจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชาไข่มุก Pearly Tea สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/05/2017 478,278.85 Download
600105 ICT17-RH007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์เครื่อง POS และ BOS สำหรับสถานีบริการของบริษัทฯ จำนวน 160 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26/05/2017 1,000,000.00 Download