เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620032 ICT20-VS001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ Thai Financial Reporting Standards16 (TFRS16) การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 24/01/2020 4,510,585.00 Download
630001 HR-ADMIN MEMO-002-2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด การจัดเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2563-2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 23/01/2020 72,053,855.64 Download
630002 HR-RM MEMO-002/2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องแบบสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ (รูปแบบ RM) ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/01/2020 2,068,738.00 Download