เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610050 ICT18-PS010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดซื้อระบบ Email Exchange Server และปรับปรุง Server HQ และ DR ที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 07/01/2019 8,230,293.03 Download
610058 ICT18-EN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server และ VMWare Licenses, Storage, SAN Switch และ Backup Licenses ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/12/2018 1,382,440.00 Download
610059 ICT18-PH003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/12/2018 808,206.67 Download
610060 HR-ADMIN-MEMO-112-2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาด ประจำปี 2562-2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11/01/2019 2,131,440.00 Download
610061 RS-ACC-2018012 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดจ้าง"บริการเกี่ยวกับการบริหารและบัญชี"/ส่วนบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 02/01/2019 4,237,200.00 Download
620002 ICT19-PH001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Microsoft Licenses ประจำปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05/02/2019 6,340,117.67 Download