เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
610031 ICT18-AL002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้างผู้พัฒนาระบบ CP Invoice Enhancement การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/08/2018 170,130.00 Download
610032 ICT18_RH007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ SAP Enhancement การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/08/2018 895,857.00 Download
610037 HR-RM MEMO-079/2561 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาวิทยากรอบรมหลักสูตร e3 : Engage ,Empower and Execute ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2561 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/08/2018 492,735.00 Download