เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
600011 ICT17-BT001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้าง Outsource เพื่อให้คำแนะนำ และสนับสนุนการใช้งานระบบ OIP และ Ordering Center การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/02/2017 540,000.00 Download
600012 ENG-201701-008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาเจาะบ่อบาดาล สำหรับสถานีบริการน้ำมัน สาขา สมุทรสาคร – พระราม 2 กม.35 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30/01/2017 458,205.00 Download
600013 PTTRMBM 01/2560 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด การพัฒนา Jiffy Application Phase 3 บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 01/03/2017 2,000,000.00 Download
600014 RM/DMDM/006A/60 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ขออนุมัติงานเพิ่มขอบเขตงานและขยายระยะเวลาสัญญางานปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันปี 2016 Lot 2 จำนวน 5 สถานี กลุ่ม 1 สถานี กรุงเทพฯ-สุขาภิบาล 1(ตะวันตก) งานก่อสร้าง 03/02/2017 1,544,741.40 Download
600015 ICT17-RH001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ระบบ Retail Automation สำหรับ Indochina Franchise การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 21/02/2017 1,175,000.00 Download
600016 OPS_BasketChill_01 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ตะกร้าบรรจุสินค้าแช่เย็นเพื่อส่งสินค้าไปยังสาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 06/02/2017 191,750.00 Download
600017 ENG-201702-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานปรับปรุงชั้นวางสินค้าในห้องเย็น สาขา ฉะเชิงเทรา-เขาหินซ้อน กม.50 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 06/02/2017 305,734.00 Download
600018 ENG-201702-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาถมดินและทำทางเชื่อมโครงการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาชลบุรี-บายพาส 4 งานก่อสร้าง 14/02/2017 3,906,502.78 Download
600019 ENG-201702-003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาถมดินและทำทางเชื่อมโครงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันใหม่ สาขาชลบุรี-ทล.36 งานก่อสร้าง 09/02/2017 43,210,360.94 Download
600020 ENG-201702-004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันใหม่ สาขา ชลบุรี-ทางหลวง 36 การจ้างออกแบบ 14/02/2017 850,000.00 Download
600021 ENG-201702-006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาเข้าสำรวจ Topographic โครงการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาชลบุรี-บายพาส 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/02/2017 100,000.00 Download
600022 ENG-201702-005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาให้บริการบำบัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินพื้นที่สถานีบริการ นนทบุรี-บางใหญ่(วัดสวนแก้ว) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/02/2017 1,402,465.00 Download
600023 ENG-201702-007 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ออกแบบถมดิน โครงการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันใหม่ จำนวน 2 สาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/02/2017 225,000.00 Download
600024 ICT17-BT004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม SPACEMAN Professional จำนวน 3 Licenses ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/02/2017 263,242.50 Download
600025 ENG-201702-008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันใหม่ จำนวน 5 สาขา การจ้างออกแบบ 15/02/2017 3,500,000.00 Download
600026 OPS_General1 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด พัสดุอุปกรณ์หมวดเบ็ดเตล็ด 1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/02/2017 4,041,000.00 Download
600027 ICT17-BT006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Other Income and Promotion (OIP) ประจำปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/02/2017 230,000.00 Download
600028 ENG-201702-010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ออกแบบตกแต่งร้าน Jiffy จำนวน 2 สาขา การจ้างออกแบบ 21/02/2017 330,000.00 Download
600029 ENG-201702-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับจ้างควบคุมงาน สำหรับโครงการรื้อถอนสำนักงานเดิมของบริษัทฯ ณ อาคาร Chubb การจ้างควบคุมงาน 21/02/2017 330,666.00 Download
600030 ENG-201702-009 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาเปิดหน้าดินเพื่อการตรวจสอบและบำบัดสถานี นนทบุรี-บางใหญ่(วัดสวนแก้ว) งานก่อสร้าง 21/02/2017 606,980.00 Download
600031 ICT17-RH002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาระบบ POS และ Headquarter รองรับการให้บริการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใจดี การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 21/02/2017 180,000.00 Download
600032 ENG-201702-012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาออกแบบเพื่อปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 สาขา การจ้างออกแบบ 27/02/2017 1,680,000.00 Download
600033 ICT17-BT004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้าง Outsource เพื่อดูแล Support Marketing การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/02/2017 135,000.00 Download
600035 ENG-201702-014 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน สาขา เชียงใหม่ – แม่โจ้ งานก่อสร้าง 17/03/2017 41,098,728.00 Download
600036 ENG-201702-015 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาผลิตและติดตั้งชั้นวางสินค้าสำหรับร้าน Jiffy และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสัญญา Unit Rate การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/02/2017 30,802,930.50 Download
600037 ENG-201702-016 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งร้าน Jiffy Outside 2 สาขา งานก่อสร้าง 28/02/2017 4,901,622.86 Download
600038 ENG-201702-013 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งตู้แช่สำหรับร้าน Jiffy Outside 2 สาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/03/2017 1,350,500.00 Download
600042 ENG-201703-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาติดตั้ง CCTV สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 7 สาขา การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/03/2017 315,000.00 Download
600043 ENG-201703-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงป้ายราคาน้ำมัน สาขา กรุงเทพ – รามอินทรา กม.14 (ขาออก) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/03/2017 490,198.91 Download
600044 ENG-201703-003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานเปลี่ยนผ้าไวนิลโลโก้ ปตท. และป้าย Co-Brand บน H/W Sign จำนวน 6 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/03/2017 4,362,626.40 Download
600045 RM201703-001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำแข็ง ในลักษณะซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเมื่อชำรุดในรูปแบบเหมาจ่าย ระยะเวลา 2 ปี สำหรับสถานีบริการน้ำมัน PTTRM 78 สถานี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/03/2017 1,894,464.00 Download
600049 ENG-201703-006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมางาน Jiffy Reimage กลุ่มที่ 1 จำนวน 7 สถานี งานก่อสร้าง 23/03/2017 23,929,801.17 Download
600050 ENG-201703-008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการเตรียมการก่อการก่อสร้างและลงเข็มโครงสร้างหลัก สถานี พนัสนิคม 3 งานก่อสร้าง 22/03/2017 2,378,574.00 Download
600051 ENG-201603-010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ งานก่อสร้าง 28/03/2017 54,160,186.85 Download
600052 ENG-201703-005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงร้านค้า Jiffy และบริเวณโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน สุขาภิบาล 1 งานก่อสร้าง 22/03/2017 470,298.00 Download
600054 ENG-201703-012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งเครื่อง POS จำนวน 61 สถานี งานก่อสร้าง 28/03/2017 17,143,351.40 Download
600055 ENG-201703-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหา ผู้รับเหมาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขาฉะเชิงเทรา – บางปะกง 3 งานก่อสร้าง 28/03/2017 59,040,765.00 Download
600056 ENG-201703-013 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่สถานีบริการน้ำมัน 3 สาขา งานก่อสร้าง 23/03/2017 285,000.00 Download
600058 OPS_Jiffy&Joy Bags บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาพัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มถุงหูหิ้วและถุงใส่อาหาร สำหรับสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ปี 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/03/2017 13,625,500.00 Download
600061 ENG-201603-015 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ออกแบบปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สาขา ชลบุรี-บายพาส 4 การจ้างออกแบบ 27/03/2017 480,000.00 Download