เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
640005 HR-ADMIN MEMO-008-2564 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/03/2021 20,365,200.00 Download
640006 ICT21-EN006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Switch ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/05/2021 1,613,562.14 Download
640010 ICT21-AL004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้พัฒนาระบบ SAP ประจำปี 2564 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 20/05/2021 735,357.50 Download
640011 ICT19-EN005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring System) ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/05/2021 1,891,946.18 Download
640012 ICT21-EN004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Server ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/05/2021 1,965,233.35 Download