เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
650013 ICT22-KN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบ Proxy Server การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/08/2022 1,918,866.67 Download
650014 ICT22-EN008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบ Deep Security การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/08/2022 4,531,089.76 Download
650014 ICT22-EN008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบ Deep Security การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/08/2022 4,531,089.76 Download
650015 ICT22-KN003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ (PDPA - DLP) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/08/2022 2,178,876.67 Download
650016 ICT22-EN009 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/08/2022 2,960,333.32 Download
650017 ICT22-EN010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Server และ Storage สำหรับสำนักงานใหญ่ และ DR Site การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 14/09/2022 2,912,183.34 Download
650018 ICT22-EN016 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบ Deep Security การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/09/2022 4,531,089.76 Download