เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
630006 ICT20-OT001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Talanto ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/07/2020 1,275,226.00 Download
630007 ICT20-PH005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ 2 Factor Authentication การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/05/2020 1,807,302.00 Download
630011 ICT20-PH006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Firewall การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 09/06/2020 4,021,060.00 Download
630012 HR-ADMIN MEMO-009-2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการคลังจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ประจำปี 2563-2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/07/2020 3,310,665.60 Download