เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
640001 HR-ADMIN MEMO-001-2564 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04/02/2021 20,365,200.00 Download
640003 ICT21-PT002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/02/2021 5,292,648.00 Download