เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
660006 ICT23-PT012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาผู้ให้บริการ IP Phone Server Replacement การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/09/2023 1,497,500.66 Download
660008 HR-ADMIN MEMO-020/2566 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/08/2023 4,744,800.00 Download
660009 ICT23-PC002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ Talento ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/08/2023 1,619,552.00 Download
660010 ICT23-AS004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ (HQ) ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/08/2023 1,562,859.84 Download
660010 ICT23-AS004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ (HQ) ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/08/2023 1,562,859.84 Download
660011 HR-ADMIN MEMO-020/2566 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/09/2023 4,744,800.00 Download
660011 HR-ADMIN MEMO-020/2566 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/09/2023 4,744,800.00 Download
660012 RM-ACC-2023004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/09/2023 700,000.00 Download