เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
650019 ICT22-EN017 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Licenses) ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/10/2022 1,422,030.00 Download
650020 RM-ACC-2022004 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18/10/2022 863,460.00 Download
650021 ICT22-EN023 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server, SAN Switch, Storage, Tape Drive, VMWare Licenses และ BackupExec Licenses ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/10/2022 2,953,200.00 Download
650022 ICT22-EN022 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบในห้อง Data Center สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/11/2022 1,292,560.00 Download
650023 HR-ADMIN MEMO-028-2565 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566-2568 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/11/2022 52,407,230.40 Download
650026 ICT22-AL009 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ SAP ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/11/2022 6,985,537.80 Download
650027 PRS-ACC-2022003 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารและบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 23/11/2022 6,203,860.00 Download