เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
670025 ICT24-PT002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2567 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/04/2024 1,512,552.00 Download
670026 HR-ADMIN MEMO-004-2567 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 10/06/2024 2,628,000.00 Download