เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
630018 RS-ACC-2020007 บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารและบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25/11/2020 5,127,012.00 Download
630020 ICT20-EN012 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server, Storage, Tape Drive, VMWare Licenses และ BackupExec Licenses ประจำ ปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 02/11/2020 2,271,385.00 Download
630021 ICT19-EN013 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบใน Data Center สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/10/2020 1,391,000.00 Download
630022 RM-ACC-2020011 RM-ACC-2020011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/10/2020 1,434,530.00 Download
630024 HR-ADMIN MEMO-015-2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/11/2020 9,148,800.00 Download
630025 HR-ADMIN MEMO-016-2563 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 09/11/2020 3,218,400.00 Download