เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
640019 ICT21-EN017 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษา Secure Web Gateway ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20/09/2021 758,808.69 Download
640020 ICT21-EN019 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server, SAN Switch, Storage, Tape Drive, VMWare Licenses และ BackupExec Licenses ประจำปี 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21/10/2021 2,868,670.00 Download