เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
650004 ICT22-EN006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในห้อง Data Center สำหรับสำนักงานใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/04/2022 1,039,326.31 Download
650007 ICT22-PT006 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ สำหรับสำนักงานใหญ่ และศูนย์ฝึกอบรมไพน์เฮิร์สท ประจำปี 2565 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17/05/2022 8,300,771.10 Download
650008 ENG-202201-002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการรื้อถอนและคืนสภาพภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 4 ของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/05/2022 1,261,954.09 Download
650009 ENG-202201-003 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 6 ของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/05/2022 3,607,018.43 Download