เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
650011 ENG-202207-011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการรื้อถอน คืนสภาพ และปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ งานก่อสร้าง 19/07/2022 4,868,972.52 Download
650012 HR-ADMIN MEMO-022-2565 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการคลังจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำรองของบริษัทฯ ประจำปี 2565 - 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/07/2022 4,564,620.00 Download
650013 ICT22-KN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้อระบบ Proxy Server การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/08/2022 1,918,866.67 Download