เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
640013 ICT21-EN010 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2564-2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/06/2021 963,000.00 Download
640014 ICT21-EN011 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับระบบ SAP ประจำปี 2564-2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/06/2021 1,810,440.00 Download
640015 ICT21-OT001 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Talento ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24/06/2021 1,275,226.00 Download
640016 ICT19-EN015 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Server ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29/06/2021 1,965,233.35 Download
640017 ICT19-EN014 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับศูนย์ฝึกอบรมไพน์เฮิร์สท และ DR Site ประจำปี 2564 - 2566 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27/07/2021 1,418,807.16 Download