เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
640004 ICT21-EN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดซื้ออุปกรณ์ Switch ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 22/03/2021 1,613,562.14 Download
640005 HR-ADMIN MEMO-008-2564 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/03/2021 20,365,200.00 Download