การทำนุบำรุงศาสนา

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัดและลูกค้าจิฟฟี่ ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี2565

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัดและลูกค้าจิฟฟี่ ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี2565

วันที่ 12 ธันวาคม บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มอบเงินทำบุญให้วัดตองปุ จ.ลพบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มอบเงินทำบุญ ให้วัดตองปุ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 PTTRM เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดรางหวาย จ.กาญจนบุรี

มอบเงินกฐินจำนวน 100,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 125,000 บาท

แก่วัดบ้านทัพพระ จ.สระแก้ว
Page 1 of 2