Oil

 

                                 

 

น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ XtraForce Benzine

 

น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์สูตรใหม่ ที่ผสมสารเติมแต่งสูตรเข้มข้นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และยังเพิ่มปริมาณการผสมมากขึ้นอีก46% ออกแบบรองรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบฉีดตรง (GDI) เป็นรายแรกทำให้หัวฉีดที่อุดตันกลับคืนสภาพเหมือนใหม่ คืนประสิทธิภาพหัวฉีด GDI ได้ 100%

 

น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์สูตรใหม่จาก PTT Station XtraForce น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์สูตรใหม่ ที่ผสมสารเติมแต่งสูตรเข้มข้นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และยังเพิ่มปริมาณการผสมมากขึ้นอีก 46% ออกแบบรองรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบฉีดตรง (GDI) เป็นรายแรก ทำให้หัวฉีดที่อุดตันกลับคืนสภาพเหมือนใหม่คืนประสิทธิภาพหัวฉีด GDI ได้ 100% สารชะล้างทำความสะอาดสูตรใหม่ (Xtra Inno Protection)

 

                · สารชะล้างทำความสะอาดเทคโนโลยีล่าสุด Xtra Inno Protection ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่า ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและช่วยรักษาความสะอาดในระบบเชื้อเพลิง

                · คืนสมรรถนะและกำลังให้เครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษไอเสีย

                · ช่วยให้วาล์วไอดีในเครื่องยนต์เบนซินระบบฉีดหลังวาล์ว (Port Fuel Injection, PFI) สะอาดเหมือนใหม่ ดีกว่าสูตรเดิมเท่าตัว*

                · ป้องกันการอุดตัวของหัวฉีดในเครื่องยนต์เบนซินระบบฉีดตรง (Gasoline Direct Injection, GDI)

                · ทำให้หัวฉีด GDI ที่อุดตันกลับคืนสภาพเหมือนใหม่ คืนประสิทธิภาพได้ 100% สาร Xtra Friction Modifier

                · สาร Xtra Friction Modifier ในน้ำมัน XtraForce ช่วยทำให้เครื่องยนต์ขับขี่ลื่นไหล ไม่สะดุดเร่งแซงได้ด่ังใจ อัตราเร่งท่ีเพิ่มขึ้นกว่าสูตรเดิมถึง 3%*

 

 

                                 

 

น้ำมันดีเซล PTT UltraForce Diesel

 

น้ำมันดีเซล ที่มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วน 10% โดยไบโอดีเซลที่นำมาผสม มีคุณภาพ และความบริสุทธิ์สูง ตาม spec ของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (JAMA) และผสมสารเติมแต่งสูตรเดียวกับน้ำมันพีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล

PTT UltraForce Diesel (น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

                 · เป็นน้ำมันดีเซล ที่มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วน 10% (เพิ่มจากดีเซล บี7 ) ที่จำหน่ายอยู่ในทุกสถานีฯ เพียง 3%

                 · ไบโอดีเซลที่นำมาผสม มีคุณภาพ และความบริสุทธิ์สูง ตาม spec ของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น(JAMA)

                 · ผสมสารเติมแต่งสูตรเดียวกับน้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

                 · ประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำมันดีเซลธรรมดา(บี7) ทั้งในเรื่องอัตราเร่งอัตราการสิ้นเปลือง และผลกระทบต่อเครื่องยนต์

                 · จุดระเบิดรวดเร็วเพิ่มกำลังด้วยสารเพิ่มค่าซีเทน

                 · ป้องกันการอุดตันของหัวฉีดด้วยสารทำความสะอาดหัวฉีด

                 · เผาไหม้สมบูรณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดควันดำ 42% และลด PM2.5 300 ตัน/ปี

                 · โอกาสเกิดไขในน้ำมันต่ำด้วยไบโอดีเซลที่มีความบริสทุธิ์สูง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ที่ 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com