Contact Us

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด เราพร้อมน้อมรับคำแนะนำจากท่าน เพราะเราจะพัฒนาบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่านต่อไป


 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ : 02-030-0444

โทรสาร : 02-030-0440

E-Mail :  customer.thailand@pttrm.com

คลิกเพื่อดูแผนที่  

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

9/198 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-516-2209, แฟกซ์ : 02-516-2433

ติดต่อ แผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต่อ 106, 107 E-Mail : Recruitment-pttrs@pttrm.com  

คลิกเพื่อดูแผนที่